ماشین جوجه کشی ماشینی است که می تواند همچون پرنده مادر عمل کند و تخم مرغ های بارور را در شرایط مطلوب به جوجه تبدیل کند. در دستگاه جوجه کشی شرایط دمایی، رطوبتی، تهویه و چرخش اهمیت دارد.

ماشین جوجه کشی خانگی    ماشین جوجه کشی صنعتی     دستگاه جوجه کشی

Super User

 

اجزا و سیستم هایی که درون ماشین جوجه کشی و دستگاه جوجه کشی هستند قابل بررسی می باشند. تصاویری از سیستم کنترل این دستگاه را در زیر می بینید.

دستگاه جوجه کشی

 

 

 

دستگاه جوجه کشی 7560 تایی از لحاظ کارایی و ظرفیت بسیبار بهتر از انواع دیگر ماشین جوجه کشی می باشد. تصاویری از این دستگاه را در تصاویر زیر مشاهده می کنید.

ماشین جوجه کشی

 

دستگاه جوجه کشی 4032 تایی از لحاظ ظرفیت و کارایی از دیگر ماشین های جوجه کشی بهتر است.

دستگاه جوجه کشی

طراحي سايت سئو سایت

طراحي وب سايت سئو سایت

دستگاه جوجه کشی - ماشین جوجه کشی