ماشین جوجه کشی ماشینی است که می تواند همچون پرنده مادر عمل کند و تخم مرغ های بارور را در شرایط مطلوب به جوجه تبدیل کند. در دستگاه جوجه کشی شرایط دمایی، رطوبتی، تهویه و چرخش اهمیت دارد.

ماشین جوجه کشی خانگی    ماشین جوجه کشی صنعتی     دستگاه جوجه کشی

اتصالات

 

 

ردیف

نام

کد

مشخصات

تصویر

1

بوشن

   1044

1/4 به 1/8

جوجه کشی

  2

بوشن

 1045

بوشن 1/4

جوجه کشی

 3

بوشن

 1046

بوشن 1/8

جوجه کشی

 4

سه راه برنجی

1047

  1/4 و 1/8

جوجه کشی

  5

اتصال

  1048

 1/4 به 8 مهره‌ای

جوجه کشی

6

اتصال

1049

1/4 به 6 سوزنی

جوجه کشی

 7

اتصال

1050

1/8 به 8

 جوجه کشی

 8

اتصال

1051

 1/8 به 6

جوجه کشی

   9

اتصال

1052

1/4 به 6

جوجه کشی 

  10

اتصال

1053

 اتصال ام 5 مهره‌ای و فشاری

جوجه کشیجوجه کشی 

11

اتصال

1054

1/4 به 6 فشاری

جوجه کشی

 12

تبدیل

1055

  1/4 به 1/8 درون

 جوجه کشی

 13

تبدیل

1056

1/2 بیرون به 1/8 درون

جوجه کشی 

14

تبدیل

1057

1/4 درون به 1/8بیرون

جوجه کشی 

 15

تبدیل

1058

نازلخور

جوجه کشی 

 

 

 

طراحي سايت سئو سایت

طراحي وب سايت سئو سایت

دستگاه جوجه کشی - ماشین جوجه کشی