ماشین جوجه کشی ماشینی است که می تواند همچون پرنده مادر عمل کند و تخم مرغ های بارور را در شرایط مطلوب به جوجه تبدیل کند. در دستگاه جوجه کشی شرایط دمایی، رطوبتی، تهویه و چرخش اهمیت دارد.

ماشین جوجه کشی خانگی    ماشین جوجه کشی صنعتی     دستگاه جوجه کشی

سیستم رطوبت

 

 

  

 

ردیف

نام

کد

مشخصات

تصویر

 

 

 1

 

 

 

شیلنگ آب

 

 

 

1013

 

 

نمره 8 قرمز و آبی 

جوجه کشی 

 

 

 

 

کوپلینگ آب 

 

 

1014

 

 

 

نرینه و مادینه 1/4-1/8 

جوجه کشی 

 

3

 

 شیر برقی آب

 

1015

 

1/4 و 1/8 ،2-2

جوجه کشی

 

4

 

نازل اسپری

 

1016

 

60 درجه --1/35-1/25-1

جوجه کشی

 

5

 

لوله نازل هچر کامل

 

1017

 

شامل:لوله ،3 راهي ،برنجي نازلخور،نازل و اتصالات 

 

جوجه کشی

6

 لوله نازل هچر 1018  كوتاه و بلند  

 

7

 

 

لوله نازل بلند ستر

 

1019

 

استيل

جوجه کشی

 

8

 

 لوله نازل کوتاه ستر

 

1020

 

 استيل

جوجه کشی

9

لوله نازل بلند کامل ستر 

1021 شامل:لوله  ،برنجي نازلخور،نازل و اتصالات  جوجه کشی

 

10

 

لوله نازل کوتاه کامل ستر

 

1022

 

شامل:لوله  ،برنجي نازلخور،نازل و اتصالات

جوجه کشی

 

11

 

پایه برنجی نازل ستر

 

1023

 

كامل

جوجه کشی

 

12

 

سینی آب زیر نازل ستر

 

1024

 

 1/8 و 1/4

جوجه کشی

 

13

 

پایه ظرف آب سنسور

 

1025

 

ورق گالوانيزه رنگ الكترواستاتيك

جوجه کشی

 

14

 

ظرف آب

 

1026

  جوجه کشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحي سايت سئو سایت

طراحي وب سايت سئو سایت

دستگاه جوجه کشی - ماشین جوجه کشی