ماشین جوجه کشی ماشینی است که می تواند همچون پرنده مادر عمل کند و تخم مرغ های بارور را در شرایط مطلوب به جوجه تبدیل کند. در دستگاه جوجه کشی شرایط دمایی، رطوبتی، تهویه و چرخش اهمیت دارد.

ماشین جوجه کشی خانگی    ماشین جوجه کشی صنعتی     دستگاه جوجه کشی

اسمارت 103

 

 

 

جوجه کشی

خواص منحصر به فرد اسمارت 103
- تشخيص قطع سنسور
- پروسه كاملاً ديجيتال از سنسورها تا كنترل
- سيستم خود آموز با سهولت كاربري و فوايد اساسی
- كاليبراسيون كاملاً ديجيتال
- قابليت اعتماد بالا


قابليتهاي برتر اسمارت 103
- امكان شبكه سازي كامپيوتري دستگاههاي يك كارخانه و ضبط اطلاعات آنها در فواصل زماني مشخص جهت بررسي بعدي توسط مديريت فني كارخانه
- راه اندازي، كاربري، تعمير و نگهداري بسيار ساده و آسان دستگاه و همچنین مجزا بودن بردهاي الکترونیکی هر بخش و قابليت تعويض بودن سريع بردها
- امكان كنترل و نمايش وضعيت تمامي دستگاهها با استفاده از سیستم كامپيوتر مركزي و همچنین ارسال اطلاعات از طريق خطوط اينترنت جهت کنترل از راه دور
- تنظيم دقيق حـرارت و كاهـش در مصـرف انرژي با دقت 01 /0 درجه فارنهــايت و همچنین قابلیت كنتــرل دريچـه تهویه با نرم افزار هوشمند
- تنظيم دقيق رطوبت بدون ايجاد نوسانات شديد با استفـاده از نـرم افزار هوشمند
- قابلیت تست تمام قسمتهای دستگاه با استفاده از سیستم خود آزما( SELF TEST )
- فعال و غير فعال كردن آلارم هـاي حرارت و رطـوبت در زمان سـرویس دستگاه
- پايداري دستگاه از لحاظ تنظيم درجه حرارت و ثابت ماندن آن در طول دوره
- افزايش كمّي هچ تا يك درصد همچنین با كيفيت برتر جوجه
- كاليبراسيـون به طور كامـلاً ديجيتـال و آسـان
- امــكان كنتـــرل چرخـش تخم مــرغ
- كاهـش در مصـرف انرژی

 

جوجه کشی 

 

 

 

طراحي سايت سئو سایت

طراحي وب سايت سئو سایت

دستگاه جوجه کشی - ماشین جوجه کشی