ماشین جوجه کشی ماشینی است که می تواند همچون پرنده مادر عمل کند و تخم مرغ های بارور را در شرایط مطلوب به جوجه تبدیل کند. در دستگاه جوجه کشی شرایط دمایی، رطوبتی، تهویه و چرخش اهمیت دارد.

ماشین جوجه کشی خانگی    ماشین جوجه کشی صنعتی     دستگاه جوجه کشی

اسمارت 104

جوجه کشی
 
 
 
 
 

سیستم کنترل

SMART 104

نشان دهنده زمان چرخش

دارد

کنترل هوشمند دریچه دمپر

دارد

کنترل سیستم حرارت

اتوماتیک

کنترل سیستم رطوبت

اتوماتیک

کنترل چرخش هوا

دارد

سنسور حرارت و رطوبت

PT500

کنترل هیتر یدکی

اتوماتیک

کنترل اسپری آب

هوشمند

آلارمهای حرارت  زیاد/کم

دارد

آلارمهای رطوبت  زیاد/کم

دارد

آلارم قطع سنسور

دارد

آلارم قطع شدن فن ها

دارد

کالیبراسیون

دارد

تنظیم دستی چرخش راک

دارد

آژیر خطر

دارد

طراحي سايت سئو سایت

طراحي وب سايت سئو سایت

دستگاه جوجه کشی - ماشین جوجه کشی