ماشین جوجه کشی ماشینی است که می تواند همچون پرنده مادر عمل کند و تخم مرغ های بارور را در شرایط مطلوب به جوجه تبدیل کند. در دستگاه جوجه کشی شرایط دمایی، رطوبتی، تهویه و چرخش اهمیت دارد.

ماشین جوجه کشی خانگی    ماشین جوجه کشی صنعتی     دستگاه جوجه کشی

درباره ما

 

 موسس شرکت ماشین طیور جویبار آقای محسن معصومی جویباری در سال 1359 فعالیت خود را در زمینه تولید جوجه یکروزه با تاسیس یک واحد جوجه کشی (سومین واحد جوجه کشی استان مازندران) به ظرفیت ماهانه یک میلیون قطعه در شهرستان جویبار آغاز نمود.

با توجه به اینکه در آن سالها دستگاه های جوجه کشی از کشورهای اروپایی و امریکایی وارد ایران می شد و تامین و پشتیبانی دستگاه ها به سختی صورت می گرفت انگیزه ای در ایشان به وجود آورد تا این سختیها را به حداقل برساند که نتیجه آن راه اندازی واحد ساخت دستگاه جوجه کشی در سال 1373 با نام شرکت ماشین طیور جویبار شد و از همان بدو شروع فعالیت توانست توجه تولیدکنندگان جوجه یکروزه کشور را به خود جلب کند.

 تفکر بلند مجموعه مبنی بر اصل خودکفایی اهداف شرکت را به سمت تولید ماشین جوجه کشی با قیمت پایینتر از نمونه خارجی و کیفیت همتراز با آن هدایت نمود.

اعتماد تولیدکنندگان جوجه یکروزه سبب گردید که این ماشین به تولید انبوه برسد طوریکه هم اکنون حدود 500  دستگاه جوجه کشی نصب شده و در حال نصب (معادل یک سوم کل تولید جوجه در کشور) ساخت این کشور می باشد و در حال حاضر کشور از نظر واردات دستگاه های جوجه کشی کاملا بی نیاز می باشد.

این شرکت در سالهای اخیر دستگاه های خود را به چند کشور همسایه از قبیل ترکمنستان, تاجیکستان, عراق و آذربایجان صادر و باعث ارزآوری به کشور گردید.

یکی دیگر از فعالیتهای این شرکت ساخت دستگاه های جوجه کشی خانگی در سایزهای مختلف برای ست و هچ کردن تخم انواع پرندگان زینتی و خانگی بوده که توانسته سهم بسزایی را بدست آورد.

 آدرس وب سایت جدید مجموعه http://www.joojekeshi-jouybar.com است.

طراحي سايت سئو سایت

طراحي وب سايت سئو سایت

دستگاه جوجه کشی - ماشین جوجه کشی