ماشین جوجه کشی ماشینی است که می تواند همچون پرنده مادر عمل کند و تخم مرغ های بارور را در شرایط مطلوب به جوجه تبدیل کند. در دستگاه جوجه کشی شرایط دمایی، رطوبتی، تهویه و چرخش اهمیت دارد.

ماشین جوجه کشی خانگی    ماشین جوجه کشی صنعتی     دستگاه جوجه کشی

Super User

روش نوینپرورش شترمرغ به روش نوینپرورش شترمرغ .

مدت زمان جوجه کشی بستگی به نوع آن دارد برای مثال برای مرغهای بومی این مدت 20 روزه می باشد ، مرغهای نزاد متوسط این مدت به 21 روز می رسد. مرغهای نژادسنگین دارای مدت زمان جوجه کشی 22-23 روز می باشند. در بلدرچین این مدت به 17 روز می رسد. در دستگاه های جوجه کشی این مدت به 24 روز می کشد.

جوجه کشی پروسه ایست که در آن با تولید گرمای مورد نیاز برای تخم ها به پرورش و تولید جوجه ها منجر می شود. گرمای مورد نیاز برای پرورش که به طور طبیعی به واسط والدین پرندگان تولید می شود در ماشین جوجه کشی به واسط نیرو تولید می شود.

تماس باما

مازندران - جویبار - شهرک صنعتی

تلفن: 4 - 42561461-011- 0098

موبایل: 1245222-0911

نمابر:3461464 - 0124 - 0098

پست الکترونیکی:   [email protected]

https://t.me/mtjincubator


 

شبکه اجتماعی

جوجه کشی

 

 

 

جوجه کشی

جوجه کشی

جوجه کشی

طراحي سايت سئو سایت

دستگاه جوجه کشی - ماشین جوجه کشی

طراحي وب سايت سئو سایت