ماشین جوجه کشی ماشینی است که می تواند همچون پرنده مادر عمل کند و تخم مرغ های بارور را در شرایط مطلوب به جوجه تبدیل کند. در دستگاه جوجه کشی شرایط دمایی، رطوبتی، تهویه و چرخش اهمیت دارد.

ماشین جوجه کشی خانگی    ماشین جوجه کشی صنعتی     دستگاه جوجه کشی

آزمایشگاه

آزمایشگاه (3)

حرارت مورد نیاز جنین

21 آبان 1393 نوشته شده توسط

درجه حرارت ماشین جوجه کشی عامل مهمی در تشکیل جوجه است. بدین منظور تکنولوژی های کنترل دمای دستگاه جوجه کشی روزبه روز توسعه یافته اند. تعداد تخم های موجود در دستگاه بسیار فراوان هستند و به همین دلیل کنترل دما باید با دقت بالایی انجام شود. اگر در کارخانه خود چندین دستگاه جوجه کشی دارید بهتر است توسط سیستم های کامپیوتری کنترل مرکزی این موضوع را تحت کنترل خود درآورید و در صورت برهم خوردن شرایط دمایی مطلوب حتی سیستم هشدار را راه اندازی نمایید. با مدیریت دائم خواهید توانست تخم ها را از انبار و مزرعه تا ایجاد جوجه های سالم کنترل کنید. این کنترل دما نه تنها کیفیت جوجه های تولید شده را بالا می برد بلکه با جلوگیری از تلف شدن جنین ها به تولید حجم بالایی از جوجه ها مینجامد. در واقع حرارت دستگاه جوجه کشی کمک می کند که حرارت درون تخم مطلوب و کافی باشد و در نتیجه با گرم بودن و ایجاد شرایط مطلوب در درون تخم ، حرارت مورد نیاز جنین برای تبدیل آن به جوجه تامین می شود و در نتیجه جنین رفته رفته رشد می کند و اجزای بدن جوجه شکل می گیرد اندام های آن در زمان معین کامل می شوند. پس در نتیجه موضوعی که بیشتر از حرارت ماشین جوجه کشی اهمیت دارد، حرارت داخل تخم و حرارت رسیده به جنین است که لازم است این درجه حرارت به وسیله دستگاه های هوشمند تحت نظر و پیگیری دائم قرار گیرد تا میزان تولد جوجه های سالم افزایش یابد و میزان تلفات به صفر برسد.

 

حرارت لازم برای جنین

21 آبان 1393 نوشته شده توسط

 

 

 

درجه حرارت ماشین جوجه کشی عامل مهمی در تشکیل جوجه است. بدین منظور تکنولوژی های کنترل دمای دستگاه جوجه کشی روزبه روز توسعه یافته اند. تعداد تخم های موجود در دستگاه بسیار فراوان هستند و به همین دلیل کنترل دما باید با دقت بالایی انجام شود. اگر در کارخانه خود چندین دستگاه جوجه کشی دارید بهتر است توسط سیستم های کامپیوتری کنترل مرکزی این موضوع را تحت کنترل خود درآورید و در صورت برهم خوردن شرایط دمایی مطلوب حتی سیستم هشدار را راه اندازی نمایید. با مدیریت دائم خواهید توانست تخم ها را از انبار و مزرعه تا ایجاد جوجه های سالم کنترل کنید. این کنترل دما نه تنها کیفیت جوجه های تولید شده را بالا می برد بلکه با جلوگیری از تلف شدن جنین ها به تولید حجم بالایی از جوجه ها مینجامد. در واقع حرارت دستگاه جوجه کشی کمک می کند که حرارت درون تخم مطلوب و کافی باشد و در نتیجه با گرم بودن و ایجاد شرایط مطلوب در درون تخم ، حرارت مورد نیاز جنین برای تبدیل آن به جوجه تامین می شود و در نتیجه جنین رفته رفته رشد می کند و اجزای بدن جوجه شکل می گیرد اندام های آن در زمان معین کامل می شوند. پس در نتیجه موضوعی که بیشتر از حرارت ماشین جوجه کشی اهمیت دارد، حرارت داخل تخم و حرارت رسیده به جنین است که لازم است این درجه حرارت به وسیله دستگاه های هوشمند تحت نظر و پیگیری دائم قرار گیرد تا میزان تولد جوجه های سالم افزایش یابد و میزان تلفات به صفر برسد.

 

 

 

test

23 خرداد 775 نوشته شده توسط

testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest

تماس باما

مازندران - جویبار - شهرک صنعتی

تلفن: 4 - 42561461-011- 0098

موبایل: 1245222-0911

نمابر:3461464 - 0124 - 0098

پست الکترونیکی:   [email protected]

https://t.me/mtjincubator


 

شبکه اجتماعی

جوجه کشی

 

 

 

جوجه کشی

جوجه کشی

جوجه کشی

طراحي سايت سئو سایت

دستگاه جوجه کشی - ماشین جوجه کشی

طراحي وب سايت سئو سایت